51Cr-EDTA Clearance - ClearCalc

Beregningsmetoder og referencer

Korrektion fra EDTA til inulin

Alle beregninger er korrigeret for 10% lavere renal clearance af EDTA i forhold til inulin. Der tages samtidig højde for en konstant udskillelse svarende til 3.7 ml/min andre steder end nyrerne som foreskrevet af [1]. Korrektionen fra EDTA til inulin bliver derfor:
GFR(ml/min) = (51CR-EDTA - 3.7(ml/min)) x 1.1

Overfladearealbestemmelse

Overfladearealet af en patient kan enten beregnes fra Haycock (standard) [2] eller Du Bois (kan vælges) [3]. For Haycock beregnes arealet som
BSA(m2) = 0.024265 x W0.5378(kg) x H0.3964(cm)
hvor W er patientens vægt (kg) og H er patientens højde (cm). Du Bois beregnes som
BSA(m2) = 0.007184 x W0.425(kg) x H0.725(cm)

Beregning af alder

Alder på patienter er beregnet i forhold til undersøgelsestidspunktet og ikke dags dato

Estimering af ECV

Estimering af ECV foretages via Bird's-estimat [13] og er bestemt som
ECVe(l) = 0.02154 x W0.06469(kg) x H0.7236(cm)

1-punktsmålinger

Voksne

Voksnes standard-GFR beregnes fra Groth and Aasted-formlen [4] og beregnes som
stdGFR(ml/min/1.73m2) = (0.213 x T(min) - 104) x ln(Yt(cpm/ml) x A / Q0(cpm)) + 1.88 x T(min) - 928
hvor T er tiden siden injektion (min), Yt er den målte aktivitet (cpm/ml), A er overfladearealet af patienten (m2) og Q0 er total injiceret dosis (cpm)

Børn

Børn beregnes fra EANM-retningslinjer [5] efter følgende formel
stdGFR(ml/min/1.73m2) = ((2.602 x V120(l)) - 0.273) / BSA(m2)
hvor V120 er det virtuelle distribuerede volumen (l) til tiden 120 min. postinjektion og BSA er overfladearealet af patienten (m2). V120 beregnes som
V120(l) = Q0(cpm) / (P120(cpm/ml) x 1000)
hvor Q0 er total injiceret dosis (cpm) og P120 er en korrektionsfaktor, der anvendes hvis blodprøven ikke tages præcist efter 120 min. P120 beregnes som
P120(cpm/ml) = Yt(cpm/ml) x exp(0.008 x (t(min) - 120))
Yt er den målte aktivitet (cpm/ml) og t er tiden siden injektion (min). Ovenstående korrektion er kun gyldig i tidsintervallet 110-130 min postinjektion!

Flerpunktsmålinger

GFR fra EDTA-clearance-kurven beregnes ud fra analytisk formel foreslået af Brøchner-Mortensen og Jødal [6], der gælder for både børn og voksne.
stdGFR(ml/min/1.73m2) = Cl(counts/ml) / (1 + 0.00185 x BSA-0.3(m2) x Cl(counts/ml))
hvor Cl (counts/ml) beregnes som
Cl (counts/ml) = Q0(cpm) x b (min-1) / c (cpm/ml)
hvor c og b er fittingparametre fra det monoeksponetielle fit til clearance-kurven
c(cpm/ml) x exp(-b(min-1) x t(min))
Beregning af ekstracellulærvæske (ECV)
Beregningen foretages på flerpunktsmålinger, hvor clearance-kurven er kendt. ECV beregnes som beskrevet i [9] som:
ECV = V1/(1 + 2 x f x Cl1)
hvor f = 0.0032 x BSA-1.3. V1 beregnes som
V1 = Q0/c
hvor c fås fra skæringen med y-aksen fra det monoekspontielle fit. Tilsvarende beregnes Cl1 som:
Cl1 = Q0 x b / c
hvor b tilsvarende også bestemmes fra det monoeksponentielle fit.

Ydermere beregnes forholdet GFR/ECV der fortæller noget om hvor ofte "det som skal reguleres" (i.e. de ekstracellulære væsker) kommer i kontakt med "reguleringen" (i.e. nyrerne). 45%/time betyder fx at volumet af plasma filtreret på 1 time udgør 45% af den samlede ekstracellulærevæskemængde. Desuden er det praktisk at kende forholdet 1 ml/min/l = 6%/time.

Estimering af GFR (eGFR)

Aldersbaseret eGFR

Det forventede GFR for voksne (> 20 år) beregnes efter Brøchner-Mortensen [7], mens børn (< 2 år) beregnes efter Brøchner-Mortensen [8]. Læg mærke til, at der forventede GFR udelukkede er baseret på alder af patienten.
Voksne (> 20 år)
Mænd i alderen 20-39 tilskrives et standard-GFR på 111 ml/min. Kvinder i samme aldersgruppe tilskrives
std.-GFR(ml/min/1.73m2) = 111(ml/min) x 0.929 = 103 ml/min
For mænd over 40 år beregnes standard-GFR som
std.-GFR(ml/min/1.73m2) = -1.16 x alder(år) + 157.8
mens det for kvinder i samme aldersgruppe beregnes som
std.-GFR(ml/min/1.73m2) = -1.07 x alder(år) + 146
Unge (2 år < alder < 20 år)
For aldre mellem 2 år og 20 år tilskreves en konstant renal clearance for mænd og kvinder på 109 ml/min.
Børn (<2 år)
For børn (<2 år) beregnes std.-GFR som
stdGFR(ml/min/1.73m2) = 100.209 x log10(alder(dage)) + 1.44)
hvor der ikke skelnes mellem køn.

Beregning af eGFR via MDRD

Den estimerede GFR beregnes på baggrund af P-kreatininniveau, køn og alder (beregnes kun for alder > 18 år). Til estimeringen anvendes MDRD-formlen [10]. Det estimerede GFR er korrigeret for standardoverfladeareal.
eGFR(ml/min/1.73m2) = 175 x (Screa(µmol/l) / 88.4)-1.154 x Alder(år)-0.203
Mens den for kvinder beregnes som
eGFR(ml/min/1.73m2) = 175 x (Screa(µmol/l) / 88.4)-1.154 x Alder(år)-0.203 x 0.742

Beregning af eGFR via CKD-EPI

Den estimerede GFR beregnes på baggrund af P-kreatininniveau, køn og alder. Til estimeringen anvendes CKD-EPI-formlen. Sammenligning mellem CKI-EPI eller MDRD kan findes i [11]. Det estimerede GFR er korrigeret for standardoverfladeareal. For kaukasiere ≥ 17 år estimeres GFR som:
KønSerumkreatinin (µmol/l)Formel
Kvinde ≤62 144 × (Screa(µmol/l)/(0.7 × 88.4)-0.329 × (0.993)alder(år)
>62 144 × (Screa(µmol/l)/(0.7 × 88.4))-1.209 × (0.993)alder(år)
Mand ≤80 141 × (Screa(µmol/l)/((0.9 × 88.4))-0.411 × (0.993)alder(år)
>80 141 × (Screa(µmol/l)/(0.9 × 88.4))-1.209 × (0.993)alder(år)

Beregning af eGFR via CKiDbedside

Den estimerede GFR beregnes på baggrund af P-kreatininniveau, alder og højde (beregnes kun for alder < 17 år). Til estimeringen anvendes CKiDbedside [12]. Det estimerede GFR er korrigeret for standardoverfladeareal.
eGFR(ml/min/1.73m2) = 36.5 × højde(cm) / Screa(µmol/l)

Klassificering af nyrefunktion

Nyrefunktionen klassificeres efter nuværende vejledning fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab [1]. Klassificeringen er aldersuafhængig og baseres på standard-GFR.
std.-GFR > 90
Normal eller forhøjet nyrefunktion
std.-GFR > 60 og stdGFR ≤ 90
Let nedsat nyrefunktion
std.-GFR > 30 og stdGFR ≤ 60
Moderat nedsat nyrefunktion
std.-GFR ≥ 15 og stdGFR ≤ 30
Svært nedsat nyrefunktion
std.-GFR < 15
Terminal nyreinsufficiens

Referencer